Privacyverklaring

Persoonsgegevens verwerken

Balanced Feet verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Bij klachtgerichte behandelingen verwerkt Balanced Feet gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • Medische gegevens;
 • Leef- en voedingsstijl;
 • Evaluatie en ontwikkelingen;
 • Indien nodig in overleg: onderzoeken en contact met andere behandelaars.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van jouw ouders of voogd.

Waarvoor zijn deze gegevens nodig?

Balanced Feet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de factuur volgens de normen van de zorgverzekeringen op te kunnen maken;
 • Het emailadres wordt enkel gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject en/of indien u  toestemming hebt gegeven om nieuws van Balanced Feet via de mail te ontvangen;
 • De medische gegevens heb ik nodig om een behandeltraject op te kunnen stellen en (relatieve) contra-indicaties te kunnen herkennen;
 • De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn op de aanwezige klachten, om een compleet beeld van een cliënt te krijgen vraag ik hier ook naar;
 • Om de juiste behandelingen aan te blijven bieden evalueer ik de voortgang van de therapie;
 • Pas na toestemming mag ik gegevens opvragen bij andere behandelaars. De uitkomst hiervan leg ik vast in het cliëntendossier.

Bewaartermijn van de gegevens

Balanced Feet zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Delen met anderen

Balanced Feet deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Balanced Feet gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft  het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@balanced-feet.nl. Balanced Feet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw  verzoek reageren.

Beveiliging

Balanced Feet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Balanced Feet werkt met een papieren cliëntendossier en deze worden in een afgesloten kast bewaard. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balanced-feet.nl

Contactformulier website

Het contactformulier op mijn website www.balanced-feet.nl is beveiligd. Uw naam, e-mail adres en telefoonnummer gebruik ik om contact met u op te nemen.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Balanced Feet, kunt u mij als volgt bereiken:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 70126836
Telefoonnummer: 0629183048
Emailadres: info@balanced-feet.nl

In de praktijk

Tijdens de eerste afspraak informeer ik cliënten mondeling over de dossier plicht. Deze privacyverklaring zit als bijlage in het cliëntdossier. Bij het akkoord gaan met de privacyverklaring en het vastleggen van de gegevens, vraag ik de cliënt een handtekening te zetten voor akkoord met de privacyverklaring.